Kimitoöns församling

"Borta bra men hemma bäst!"

Händelsekalender

Messu

02 augusti 2015

Kemiön kirkko

Högmässa

02 augusti 2015

Kimito kyrka

Sommarandakt på Dragsfjärds gravgård

05 augusti 2015

Dragsfjärds kyrka

Sommarandakt på Västanfjärds gamla gravgård

05 augusti 2015

Västanfjärds gamla kyrka

Bibelgruppen

06 augusti 2015

Dragsfjärds församlingshem

Samtaltjänst

Tfn 01019 0072
Telefonjour varje kväll kl 20 - 24
Samtalshjälp anonymt och konfidentiellt.

sulka

Välkommen logo 60x66till Kimitoöns församling!

 


Kimitoöns församling bildades 1.1.2009 genom att de tidigare självständiga församlingarna i Dragsfjärd, Hitis, Kimito och Västanfjärd gick samman. Kimitoöns församling hade vid utgången av år 2014 sammanlagt 5809 medlemmar. Församlingens personal omfattar 24 personer.

Den gamla kyrksocknen omnämndes första gången år 1325. Socknen sträckte sig från Bengtskär i söder till gränsen mot Angelniemi kapell i norr och omfattade förutom huvudön hela den omgivande skärgården. Riksdrotsen Axel Oxenstierna (ungefär Sveriges konungs ”kanslichef”) erhöll hela Kimito friherreskap i förläning för sina förtjänster genom två donationer åren 1614 och 1627. Kimito friherreskap indrogs år 1681, varefter kyrkosocknen levde vidare med vanliga skattehemman.

Aktuellt

Rösta fram vinnarna i fototävlingen

Lär dig mera om Fredrik Gabriel Hedberg

Välkommen till missionsstugan!

Information gällande gravgårdarna

Gemensamt Ansvarinsamlingen


 

 

 

 

 

 

Kyrkor

På Kimitoön finns 8 kyrkor och kapell som alla har egna särdrag. Kimito kyrka och Västanfjärds nya kyrka är byggda av sten.

Dalsbruks kyrka är byggd av slaggsten som tillverkats av avfall från masugnen i Dalsbruk.

Dragsfjärds-, Hitis- och Västanfjärds gamla kyrkor är träkyrkor.

149 0030

Sommarprogrammet

people

Utdelats till alla hushåll under vecka 22. Har du inte fått programmet så kan du söka ett från följande ställen:

- Knallis i Västanfjärd
- Biblioteket i Dalsbruk
- Holmströms lanthandel i Hitis
- Luckan i Kimito.
- Pastorskansliet