Kimitoöns församling

"Borta bra men hemma bäst!"

Händelsekalender

Högmässa

26 oktober 2014

Västanfjärds nya kyrka

Gudstjänst

26 oktober 2014

Dragsfjärds kyrka

Messu

26 oktober 2014

Taalintehtaan kirkko

Kårkulla gruppen

28 oktober 2014

Kimito församlingshem

Tvåspråkig högmässa med ljuständning

01 november 2014

Kimito kyrka

Samtaltjänst

Tfn 01019 0072
Telefonjour varje kväll kl 20 - 24
Samtalshjälp anonymt och konfidentiellt.

sulka

Välkommen logo 60x66till Kimitoöns församling!

 


Kimitoöns församling bildades 1.1.2009 genom att de tidigare självständiga församlingarna i Dragsfjärd, Hitis, Kimito och Västanfjärd gick samman. Kimitoöns församling hade vid utgången av år 2013 sammanlagt 5957 medlemmar. Församlingens personal omfattar 25 personer.

Den gamla kyrksocknen omnämndes första gången år 1325. Socknen sträckte sig från Bengtskär i söder till gränsen mot Angelniemi kapell i norr och omfattade förutom huvudön hela den omgivande skärgården. Riksdrotsen Axel Oxenstierna (ungefär Sveriges konungs ”kanslichef”) erhöll hela Kimito friherreskap i förläning för sina förtjänster genom två donationer åren 1614 och 1627. Kimito friherreskap indrogs år 1681, varefter kyrkosocknen levde vidare med vanliga skattehemman.

Aktuellt

 

Förhandsröstning i församlingsvalet 27 - 31.10.2014

 

Kimitoöns församling lediganslår en diakontjänst.

 

Fototävling
Kimito kapellförsamling ordnar en tävling för amatörfotografer.....

 

Information från gravgårdarna
om gravrätter som gått ut samt information till de som har gravskötsel- eller bevattningsavtal.

 

 

 

 

 

 

Kyrkor

På Kimitoön finns 8 kyrkor och kapell som alla har egna särdrag. Kimito kyrka och Västanfjärds nya kyrka är byggda av sten.

Dalsbruks kyrka är byggd av slaggsten som tillverkats av avfall från masugnen i Dalsbruk.

Dragsfjärds-, Hitis- och Västanfjärds gamla kyrkor är träkyrkor.

149 0030

Höstprogram

people

Utdelats till alla hushåll under vecka 40. Har du inte fått programmet så kan du söka ett från följande ställen:

- Knallis i Västanfjärd
- Biblioteket i Dalsbruk
- Holmströms lanthandel i Hitis
- Luckan i Kimito.

- Pastorskansliet