Kimitoöns församling

"Borta bra men hemma bäst!"

Händelsekalender

Veckomässa

04 mars 2015

Kimito kyrka

Högmässa

08 mars 2015

Västanfjärds församlingshem

Gudstjänst

08 mars 2015

Dragsfjärds kyrka

Messu

08 mars 2015

Taalintehtaan kerhotalossa

Tvåspråkig gudstjänst - Kaksikielinen jumalanpalvelus

15 mars 2015

Kimito kyrka

Samtaltjänst

Tfn 01019 0072
Telefonjour varje kväll kl 20 - 24
Samtalshjälp anonymt och konfidentiellt.

sulka

Välkommen logo 60x66till Kimitoöns församling!

 


Kimitoöns församling bildades 1.1.2009 genom att de tidigare självständiga församlingarna i Dragsfjärd, Hitis, Kimito och Västanfjärd gick samman. Kimitoöns församling hade vid utgången av år 2014 sammanlagt 5809 medlemmar. Församlingens personal omfattar 24 personer.

Den gamla kyrksocknen omnämndes första gången år 1325. Socknen sträckte sig från Bengtskär i söder till gränsen mot Angelniemi kapell i norr och omfattade förutom huvudön hela den omgivande skärgården. Riksdrotsen Axel Oxenstierna (ungefär Sveriges konungs ”kanslichef”) erhöll hela Kimito friherreskap i förläning för sina förtjänster genom två donationer åren 1614 och 1627. Kimito friherreskap indrogs år 1681, varefter kyrkosocknen levde vidare med vanliga skattehemman.

Aktuellt

Gemensamt Ansvarinsamlingen

Semestervikarie för församlingsmästaren i Hitis

Fototävling
Kimito kapellförsamling ordnar en tävling för amatörfotografer.....

Information från gravgårdarna
om gravrätter som gått ut samt information till de som har gravskötsel- eller bevattningsavtal.

 

 

 

 

 

 

Kyrkor

På Kimitoön finns 8 kyrkor och kapell som alla har egna särdrag. Kimito kyrka och Västanfjärds nya kyrka är byggda av sten.

Dalsbruks kyrka är byggd av slaggsten som tillverkats av avfall från masugnen i Dalsbruk.

Dragsfjärds-, Hitis- och Västanfjärds gamla kyrkor är träkyrkor.

149 0030

Vårprogrammet

people

Utdelats till alla hushåll under vecka 5. Har du inte fått programmet så kan du söka ett från följande ställen:

- Knallis i Västanfjärd
- Biblioteket i Dalsbruk
- Holmströms lanthandel i Hitis
- Luckan i Kimito.

- Pastorskansliet